Videa

Některé věci je dobré vidět v procesu, jak fungují, co se může pokazit, jak jíst, co apod.

Pacienti s dysfagií jsou spíše starší lidé. Dále s těmi to lidmi setkávají rodiny, ošetřovatelé, pečovatelé v domovech apod. Proto vznikl nápad, vytvořit obrazový materiál, který by se zaměřil na tyto skupiny lidí a dysfagii jim komplexněji představit více.

Tato videa vznikla ve spolupráci se studentkou 5. ročníku logopedie z Univerzity Palackého v Olomouci Lenkou Fryčovou, která se dysfagii věnovala ve své diplomové práci. Děkujeme, že byla ochotná se o ně podělit.

 

Dysfagie:

  1. úvod
  2. anatomie a fyziologie polykání
  3. důsledky
  4. stravování
  5. jídlo a pití
  6. není dysfagie jako dysfagie
  7. terapeutické techniky